About

The Department of Health Promotion cordially invites you for the 4th science and training Conference: „Health for Kuyavia and Pomerania. Strategies for prevention in cardiovascular diseases”.

The purpose of the conference is to exchange experiences and to discuss prophylaxis of cardiovascular system diseases.

It is also one of the stages in developing a prophylaxis strategy of these diseases among the citizens of Kuyavia and Pomerania. It’s also a continuation of activities initiated during previous editions of the conference.

The conference will take place on 9 May 2019 in Opera Nova in Bydgoszcz. We invite all the people, who are interested in the topic of cardiovascular system diseases prophylaxis, to participate.


Katedra i Zakład Promocji Zdrowia serdecznie zaprasza na 4 Konferencję naukowo – szkoleniową: „Zdrowie dla Kujaw i Pomorza. Strategie prewencji w chorobach układu sercowo-naczyniowego”.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz dyskusja na temat profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego.

Stanowi ona także jeden z etapów do opracowania strategii profilaktyki tych schorzeń wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza. Jest ona także kontynuacją działań zapoczątkowanych w trakcie poprzednich edycji konferencji.

Konferencja odbędzie się 9 maja 2019 roku w Operze Nova w Bydgoszczy. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane tematyką profilaktyki chorób układu naczyniowego.